SriChinmoy.org
mn More about Sri Chinmoy
x

Жүжиг

Шри Чинмой агуу сэтгэл зүрхний багш нарын намтар түүх болоод энэтхэгийн эртний туульсыг тайлбарлан өгүүлсэн олон жүжгийн зохиол бичсэн юм.

Миний Рама бол буй бүхэн минь
Энэтхэгийн агуу туульс Рамаяанагийн тухай өгүүлсэн Шри Чинмойн бичсэн жүжиг

Эхийн минь рашааныг хүрт, хүрт
Агуу сэтгэл зүрхний багш Шри Рамакришна, түүний шавь Свами Вивекананда хоёрын хоорондын холбоог өгүүлсэн Шри Чинмойн бичсэн жүжиг