SriChinmoy.org
mn More about Sri Chinmoy
x

Хөгжмийн Өөр Төвшинүүд

Хүний хөгжим
Хүн төрөлхтний тамирыг тэжээдэг.
Бурханы хөгжим
Хүн төрөлхтний тусын тулд эгшиглэдэг.

Хөгжим үгүй бол өр зүрхээ сүнсгүй болохыг, амьдрал ахуйгаа өгөөжгүй болохыг, зорьсон зорилгоо үнэ цэнгүй болохыг эрэлчин-дуучин ухаардаг.

Яагаад тэр билээ? Яагаад гэвэл хөгжим гэдэг хүн төрөлхтний эвийн тэмүүлэл юм. Сэтгэлийн хөгжимгүй эв нэгдэл гэдэг нүдгүй сохор, чихгүй дүлий, огт хэрэгцээгүй зүйл гэсэн үг.

Түүнчлэн үр өгөөжит эв нэгдэлгүй хөгжим гэдэг сүнсгүй биенээс юуны ялгал билээ.

Эвийн тэмүүлэл үгүй цагт хүн төрөлхтөн хэзээ ч төгс төгөлдөрт хүрч үл чадна.

Төгс төгөлдөр үгүй цагт сэтгэлийн ханамж хэзээд алсын алс хэвээрээ байна.

Сэтгэлийн ханамж үгүй бол амьдрал гэгч ямар ч үнэ цэнгүй.

Чухам сэтгэлийн ханамжийг л олох гэж бид тэмүүлдэг билээ. Чухам сэтгэлийн ханамжийг л олохын төлөө бид өөрсдийгөө төгөлдөржүүлэхийг эрмэлздэг билээ.

Сэтгэлийн ханамж гэдэг Бурхан, хүн хоёрын хэн хэнд нь хэрэгтэй цорын ганц нийтлэг бодит хэрэгцээ юм.

Сэтгэлийн хөгжимд тэрхүү нийтлэг хэрэгцээг олох арга зам байгаад зогсохгүй сэтгэлийн хөгжим өөрөө тэрхүү хэрэгцээг олох арга зам нь юм.

[Жич: Тамир гэдэг нь хүсэл, шалтгаан, сэрэл, хөөрлийн сав орон юм. Түүний хамгийн дээд, гэгээн мөн чанар нь тэмүүллийн дүрээр юмуу гэгээрэл, төгөлдөржлийг эгээрэн хүсэх эрмэлзлийн дүрээр тодрон илэрч болно. Гэвч ‘дээд тамир’, ‘гэгээрсэн тамир’ гэсэн нийлмэл нэрээр бус дан ‘тамир’ гэсэн ухагдахууныг хэрэглэсэн бол энэ нь ихэнхдээ хорвоогийн хүсэл, эзэмдэхүй, хүч чадалд дулдуйдсан чанарыг нь илэрхийлж байгаа юм.]

Хөгжмийн долоон эгшиг тус бүр дээд долоон ертөнцүүдтэй нэг нэгээрээ зохирон нийцэх ба эгшиг бүхэн өөрийн гэсэн онцгой дотоод ертөнцөөс үүдэн гардаг. Түүнчлэн ертөнц бүхэн өөрийн гэсэн аялгуу, эгшигтэй. Дээд ертөнцүүд бүгдээр биднийг сэрээж, урамшуулж, гэгээрүүлж, төгөлдөржүүлж, биелүүлэх эрдэмтэй хөгжимтэй байдаг. Дээд ертөнцийн хөгжим нь бидэнд ирэхдээ ямагт дээдийн Оройндээдийн угтал болж ирдэг байхад доод ертөнцийн хөгжим нь аанай л эвдрэл сүйтгэлийн харанга болж ирнэ.

Зөвхөн дээд болон доод ертөнцүүд л өөрийн гэсэн хөгжимтэй байдаг бус хүн бүхэн, хөдлөл бүхэн, үйл бүхэн өөрийн гэсэн хөгжимтэй байдаг. Амьсгал авч, амьсгал гаргах бүрийд хөгжим эгшиглэнэ. Хэрэв үйл хөдлөлийн дотоод гүнийг анхаарч эс үзвэл бид тэрхүү хөгжмийг анзаарч сонсож чадахгүй. Хэрэв үйл хөдлөл бүхнийг ижилхэн чухалчилж, анхаарах аваас тэр бүгдийн гүнд хөгжим эгшиглэж байгааг сонсох нь гарцаагүй. Ерөөс үйл хөдлөл бүгдийн дотор хөгжим эгшиглэхийг сонсохоос нааш тэр бүгд амьгүй үйлс байдаг.

Хөгжим бол бясалгалын дараачаар орох өндөр зэрэгтэй. Гэхдээ хөгжим нь тэмүүлэлт ухамсрыг маань хөглөн, сэргээх эрдэмтэй дотоод сэтгэлийн хөгжим байх учиртай. Дотоод сэтгэлийн буюу зүрхний хөгжим тоглох мөчдөө бид ухамсрын хамгийн өндөр дээд ертөнцөд очдог билээ.

Сүнснээс үүдэх тэрхүү хөгжим өөрийгөө зүрхээр дамжуулан илэрхийлэхийг хүсдэг. Гэвч энэ үед бэрхшээл гарч ирдэг. Сүнс өөрийнхөө хөгжмийг зүрхний гүнээ эгшиглүүлж эхлэхэд эргэлзэн тээнэгэлзэгч ухаан тэрхүү хөгжмийг сонсох боломжийг зүрхэнд олгодоггүй. Аажмаар тамир* нөлөөгөө өргөжүүлж, ариун зүрхнээс хавьгүй хүчтэй болж хувирдаг.

Дорд тамираас үүдэлтэй хөгжим нь нарийн мэдрэмжийг сүйтгэж, өр зүрхний бурханлаг чанаруудыг залгихыг санаархана. Тамираас үүдэлтэй хөгжим энэ хорвоод олон жил ноёлсон нь үнэн боловч үүрд мөнхөд ноёлж чадахгүй. Хорвоо дэлхий ч бас сүнстэй болохоор хэзээ нэгэн цагт дорд тамирын хөгжим, амин сүнсний хөгжимд байраа тавьж өгөх болно. Өнөө цагт тамир цатгалан, сүнс өлсгөлөн байна. Гэлээ ч энэ хорвоод тэмүүлэлтэй хүмүүс, тэмүүлэлгүй хүмүүсээс олон болохын цагт ариун бус, харанхуй, будангуй тамираас үүдэлтэй хөгжмийн эзэлж буй байр суурийг сүнсийг дээш өргөгч дотоод хөгжим эзлэх нь гарцаагүй билээ.

Тамираас үүдэлтэй хөгжим тоглохдоо бид сүнсээ өлсгөж, биеэ тэжээдэг. Уран бүтээлч хүн гэдэг эх лугаа адил харин хүн төрөлхтөн балчирхан хүүхэд адил байна. Гэтэл тэрхүү уран бүтээлч маань тамираас үүдэлтэй хөгжим тоглож байгаа нь эх нь цангаа тайлах юм ууж суухад хүүхэд нь сүүгээр гачигдан цангаж суугаатай ижил юм. Харин дотоод сэтгэлийн хөгжим тогловол эх, үр хоёулаа зэрэгцэж суугаад ариун рашаан хүртэх лугаа адил болдог юм. Зүгээр л эхийнхээ царайг хараад л балчирхан хүүхэд өөрөө сүү уусан юм шиг болно. Эх нь л рашаан хүртэхэд хүүхдэд нь ч бас хангалттай билээ.

Soulful music offers delight rather than vital excitement. Vital excitement is one thing and the soul’s delight is something else. The soul’s delight is most powerful, most intense but, at the same time, it does not create any kind of undivine, sensational pleasure in the body. It just transports; it carries the entire being into the Highest like a balloon and then, when the balloon breaks, you are swimming in the sea of bliss.

Soulful music is the music that immediately elevates our consciousness to the Absolute, to the Highest. But ordinary music, vital music, may bring our consciousness down. For a fleeting second or a few hours, we get a kind of pleasure; but then this pleasure takes us into a lower vital consciousness. Soulful music takes us into the world of aspiration. From aspiration we enter into the world of realisation, where our inner existence is flooded with light and delight.

Soulful music is the music that wants to eventually transform our consciousness. It carries us into the Universal Consciousness and makes us feel that we are in tune with the highest, with the deepest, with the farthest. It also makes us feel that God Himself is the Supreme Musician.

A soulful sound gives immediate joy and immediate self-expansion. This self-expansion is not egocentric; it is something divine, something supreme, something universal. A soulful sound is like music that is produced for all. With it the ‘I’ goes away. In soulful sound there is no ‘I’. It is all ‘we’. Other sounds are produced by the individual for the individual, but a soulful sound is produced by the Universal in us, by the Eternal in us, by the Absolute in us. The soulful sound is of Eternity and for Infinity and Immortality. This is how we distinguish the soulful sound from other sounds. Other sounds have their originality in individuality, but soulful sounds have their originality in universality.

The human musician plays in order to become great. The divine musician becomes good first and then plays divinely, while soulfully and unconditionally offering the results to his Beloved Supreme.

You have to know that if you play music from the vital plane, you are only fooling yourself. The music that is inspired from around or below the navel is the vital music. Music that comes from the heart is psychic music, and the music that comes from the inmost recesses of the heart, from very deep within, comes from the soul. If we can feel that it is not our voice, not our fingers, but some reality deep inside our heart which is expressing itself, then we will know that it is the soul’s music.

When we play soulful music, we elevate our consciousness most rapidly. Soulful music is a form of aspiration, a form of meditation. All those who are seekers of the infinite Truth will naturally play soulful music; and when they play soulful music, they have to know that they are consciously running towards their destined goal.

Water symbolises consciousness. Consciousness, like water, is neutral. What we put inside water is of paramount importance. If it is something harmless, sweet and divine, then we will get joy. But if we put something undivine, poisonous and destructive in the water, then naturally when we drink it we shall die. What we mix with the water before drinking it is entirely up to us. When you hear music, if it lifts your consciousness, then you will know that it is spiritual music. Sometimes the musician is aspiring and also he is playing spiritual music; at that time you are very fortunate, because you get both.

Musicians should give something new; they should give the world music that comes directly from the soul, music that will help humanity raise its consciousness—not the things that have been known for many, many years, but the things that people have never seen or felt or heard.

Vital music played its role, especially in the Western hemisphere. But this kind of music is not the soul’s music. The soul’s music is something totally different. The world will eventually appreciate, admire and adore that music.

Music is of God and for God, not of the vital world and for the vital world. Real music, divine music, takes you back to God, the Supreme Musician.

Can listening to music raise one’s consciousness?

If you listen to and identify yourself with spiritual music, music from the heart and soul, naturally it will raise your consciousness. But if you listen to ordinary vital music, then it will lower your consciousness.

Soulful music already has its own height. While you are listening, you identify with it, so like a magnet it pulls you up. Already the height is there.

If somebody has already gone to the top floor of a building, it means that there is a staircase. You have to identify yourself with the staircase and also with the person who has already climbed up it. Then only will he be able to show you how he climbed up and where the staircase is. Appreciation means identification. If you become one with the staircase and also with the person who has created the staircase for you in his music, then you also can reach the top floor.

In years to come, what songs will have the greatest influence on humanity?

The songs that will have the greatest influence are those that come directly from the soul and immediately are accepted by the aspiring heart, vital, mind and body. Sometimes you can soulfully sing most soulful songs, but only the aspiring heart accepts the songs. The doubting mind or the intellectual mind finds it very difficult to appreciate anything. The aggressive or restless vital and the sombre or sleeping body also find it very difficult to appreciate the songs. But when a soulful song is sung soulfully and, at the same time, it is appreciated by the immediate members of the inner family–the body, vital, mind and heart–on the soul level on which it is sung, then it will definitely have the greatest influence on humanity.

Sometimes you sing a song most soulfully from the heart level, let us say. If it is not appreciated on the heart level, if it is just appreciated on the mind level or the vital level or the physical level, then one does not get the utmost joy, inspiration and satisfaction from it. In order to get the utmost satisfaction, one has to reach the level from which the song is sung and appreciate it there before it comes down to a lower level. If it is from the heart level, then one has to attain the heart level in order to appreciate it. One can also appreciate it from a lower rung, but it will not be as effective.

In your books you say that vital music can be detrimental to our spiritual life. But sometimes when I listen to music that is very lively and up tempo, I feel I get joy. It is not what you would call spiritual music; it is just energetic music. Do you consider this kind of energetic music detrimental?

There are two aspects of the vital. There is the dynamic vital and the tempting and tempted vital. When Sri Chaitanya and his disciples used to sing and dance in the street, they were not manifesting the tempting or tempted vital. No, it was the dynamic vital, which is full of enthusiasm to scatter its dynamic energy all around. The vital that is energised in a pure way—the vital that is trying to elevate the consciousness of those around it—is absolutely necessary. This kind of eagerness, enthusiasm and dynamism is very good.

But there is another kind of vital that also has dynamic energy but that brings the consciousness low, lower, lowest. Easily your mind and your heart can see the difference. I do not want to use the terms ‘rock and roll’ or ‘jazz’. What do I know about those things? But if you want to make a comparison between music that comes from the dynamic vital and music that comes from the tempting or tempted vital, easily you can see the difference. From this other kind of music, you may get enthusiasm, but it is not the pure enthusiasm that will elevate your consciousness or spiritual life. While you are in that world of music, you will notice your consciousness going down, or you will find that it has gone down.

Sometimes we are not aware when our consciousness is being lowered. It is only when our consciousness has reached the abysmal abyss that we see what has happened. While we are climbing a little way down the tree, we think, “This is nothing, nothing! I can easily climb back up.” But we cannot. Once we start to descend, we continue to descend. We cannot stay in one place; the law of gravity takes over and we fall to the bottom.

So you have to see what kind of vital energy the music has—whether it is taking you upward or bringing you downward. You have to be the judge.

In today’s world, it seems increasingly difficult for artists and musicians to survive. Is there any advice you have for the multitude of struggling artists? And what is it that determines the difference between whether they are truly successful or not?

I am a Truth-seeker and God-lover. In my case, if a musician or an artist can waken the consciousness of the audience to a higher height, then I feel that he is successful; he has made a tremendous contribution to the world at large. But again there are some musicians—and in no way am I criticising them; that is what they like and also what the audience likes—who create a kind of excitement in the vital region. Then it does not go any farther. It only touches the exciting vital and stimulates the vital, and it all ends in eventual frustration. Whereas if some musicians play soulful music and some singers sing soulfully, they are bound to awaken the consciousness of the audience. After all, each individual who comes to listen to songs or to hear music comes to get something abiding—the lasting joy that inspires them to see and feel something in themselves that is absolutely new and unprecedented - unprecedented joy, unprecedented love.

The present-day musicians are the musicians who play vital music. They create lightning excitement for the music-lovers. But excitement is not the answer to humanity’s evolution. It is the soulful awakening that is of paramount importance. Soulful music awakens the heart; the soul is already awakened. The soul is always awakened, but the soul tries to manifest God’s Beauty, Light and Power in and through its members—the body, vital, mind and heart.

So it depends on the individual musician. If he wants to awaken the consciousness of his listeners and give them something divine and immortal, then he has to enter into their aspiring lives on the strength of his own aspiration—which is his offering through his musical talents.

Each type of music has access to a particular realm. Vital music cannot be used as a vehicle for spiritual growth—it is like knocking on the wrong door. When musicians play vital music, I don’t think they are meditating on the soul. They are aiming at excitement and noise, and a kind of, I do not want to say ‘confusion’, but a kind of destruction. If you play soulful music, then you have to enter into the soulfulness of the music and also enter into the soulfulness of the audience. If my goal is situated in the north, then I will only get whatever is in the north; I will not get what is in the south.

Sincere God-lovers will not be satisfied when they hear music that is all excitement and vital exuberance. They will be satisfied only when there is something very soulful, very pure, very haunting, so that at every moment they feel they are entering into a higher realm of consciousness. This higher realm of consciousness is their goal, whereas other musicians who are playing vital music are not thinking of the goal as the highest or the greatest need in their life, nor does the audience think of that highest goal.

At my job I have to work with unspiritual music. How can I be creative and not be affected by it?

The best thing you can do is try not to be affected by the unspiritual music and remain in a high consciousness. Your best creation is not to be affected by something which is trying to lower your consciousness. Your creation is to maintain your spiritual height. If you can remain in your aspiration, that aspiration itself is creation.

I have been earning my living through music for about ten years, but now it is very difficult for me to take money for my art. I feel that I only want to serve God through music.

You have to know that money can either be a divine power, or it can be misused. With a knife we can cut a fruit and share it with our brothers and sisters, or we can stab others. Money as such is not bad, only we have to know how we are getting it and using it. We shall not get money by using foul means, and we shall not misuse money: this should be our attitude. Why should it be difficult for you to accept money for your music? Money can be God’s blessing if you use it properly.

You have to know how you are earning your money. If you are singing lower vital, emotional songs and creating excitement, and if you feel that that is the only way you can earn money, it is absurd. You have to maintain your own standard. You will do something that will elevate the consciousness of others, not stimulate excitement. Vital music stimulates, whereas the soul’s music, psychic music, elevates.

If you earn money by illumining and elevating somebody’s consciousness and with that money you support yourself or do something good and divine, then how can anybody blame you? But you have to know how you are getting the money, from whom you are getting it and how you are using it. If you take all these things into consideration, then money-power need not be a stumbling block. Money-power is also God’s power, but it has to be used properly.