SriChinmoy.org
mn More about Sri Chinmoy
x

Тааламжит, Тааламжтайхан, Хамгаас тааламжит

Тааламжит билээ миний Эзэн.
Түүнийг Мөнхийн Үнэн болохыг би ухаарав.

Тааламжтайхан билээ миний Эзэн.
Түүнийг цорын ганц Үйлдэгч болохыг би ухаарав.

Хамгаас тааламжит билээ миний Эзэн.
Түүнийг цэнгэн баясагч Дээдгэгээн болохыг би ухаарав.